Тема 9. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища

Предыдущая6789101112131415161718192021Следующая

1. Поняття «охорона навколишнього середовища». Проблема охорони навколишнього середовища в сучасних міжнародних відносинах. Форми співробітництва держав у галузі охорони навколишнього середовища. Джерела міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. Поняття й особливості міжнародного права навколишнього середовища як галузі сучасного загального міжнародного права. Головні принципи міжнародио-правової охорони навколишнього середовища. Всесвітня стратегія охорони природи 1980 р. Всесвітня хартія природи 1982 р. Конвенція про заборону воєнного чи будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 р.

2. Інституційний механізм міжнародно-правової охорони навколишнього середовища. Міжнародні конференції як традиційна форма співробітництва держав в галузі охорони навколишнього середовища.

Стокгольмська конференція 00Н з проблем охорони навколишнього середовища 1972 р. Декларація, план заходів і організаційно-фінансові рішення Стокгольмської конференції. Міжнародні форуми з питань охорони навколишнього середовища після Стокгольмської конференції 1972 р. Декларація Ріо-де-Жанейро 1992 р.

Програма 00Н з охорони навколишнього середовища (ЮНЕП). Цілі, принципи і функції ЮНЕП. Компетенція, структура, головні напрями та форми діяльності ЮНЕП. Діяльність ІМО, ФАО, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій в галузі охорони навколишнього середовища. Неурядові міжнародні організації у галузі охорони навколишнього середовища.

3. Міжнародно-правова охорона Світового океану. Лондонська конвенція по запобіганню забруднення моря нафтою 1954 р., поправки до неї 1962, 1969 і 1971 рр., Конвенція про запобігання забруднення моря скиданням відходів та інших матеріалів 1972 р. Конвенція 1969 р. про втручання у відкритому морі у випадках аварій, які спричинюють забруднення моря нафтою, і цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою. Конвенція про рибальство й охорону живих ресурси відкритого моря 1958 р., Міжнародна конвенція про регулювання китобійного промислу 1946 р. та ін.

4. Міжнародно-правова охорона земельних та інших ресурсів суходолу. Міжнародне співробітництво в боротьбі з запустеленням. Міжнародно-правова охорона рослинного і тваринного світу. Конвенція про водно-болотні угіддя 1971 р. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які знаходяться під загрозою зникнення 1973 р. Міжнародно-правова охорона суходільних вод, рік, озер, каналів, підземних вод, льодовиків тощо. Створення Дунайського біосферного заповідника у 1998р. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища Арктики та Антарктики. Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 р.

5. Міжнародно-правова охорона атмосфери Землі та космічного простору. Міжнародно-правові основи, структура і засоби охорони атмосфери Землі та космічного простору. Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великі відстані 1979 р. Конвенція про озоновий шар 1985 р.

Й Природоохоронне законодавство України та перспективи його вдосконалення. Система природоохоронного законодавства України. Природоохоронний інституційний механізм України.


6096045295586575.html
6096077337142916.html
    PR.RU™