Вдосконалення та покращення

123

4.1. Протягом строку дії даного Договору сторони зобов`язуються негайно інформувати одне одного про всі проведені ними вдосконалення та покращення, які стосуються патентів, продукції по ліцензії та спеціальної продукції.

4.2. Сторони зобов`язуються в першу чергу пропонувати одне одному всі вищевказані вдосконалення та покращення. Умови передачі цих вдосконалень та покращень будуть узгоджуватися сторонами додатково.

Вдосконалення та покращення, захищені іншими патентами або оформлені заявками на отримання патентів, які складаються однією із сторін, рахуються належними їй.

У випадку відмови будь-якої із сторін або неотримання відповіді на пропозицію, яка стосується використання вдосконалень та покращень, протягом двох місяців, сторони правомірні пропонувати вдосконалення та покращення третім особам.

5. Зобов`язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання даного Договору йому нічого не відомо про права третіх осіб на території України, які могли б бути порушені наданням даної ліцензії на підприємстві (-ах) Ліцензіата та про можливість досягнення показників, передбачених даним Договором, при умові повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні та інші показники продукції по ліцензії приводяться в Додатку до даного Договору.

5.3.Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, які передаються Ліцензіату, будуть комплектні та якісно виготовлені у відповідності до діючих стандартів й іншими нормалями.

5.4. Ліцензіат зобов`язується виробляти продукцію по ліцензії у повній відповідності з одержаною документацією й інструкціями в частині, яка стосується винаходу.

5.5. Сторона, яка не виконала вищевказаних умов, зобов`язана компенсувати другій стороні понесені нею, у зв`язку з цим невиконанням збитки в межах 8000-9000грн.

5.6. За порушення строку передачі технічної документації та іншоїь необхідної інформації, у відповідності зі Статтею 3 даного Договору, Ліцензіар сплачує Ліцензіату штраф, що нараховується в розмірі 4500 грн., але не більше 6000грн.

5.7. Розмір компенсації збитків та договірних штрафів, про які одна сторона може заявити через різні порушення умов даного Договору, не може в сумі перевищувати отриманих або виплачених по Статті 7 Договору сум, якщо сторони не домовились про інше.

6. Технічна допомога в освоєнні виробництва

продукції по ліцензії

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції по Ліцензії, а також для навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, які відносяться до виготовлення та застосування продукції по ліцензії, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджує на підприємство (-а) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомить Ліцензіара про своє прохання за 2 місяці до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.6.2. Ліцензіат забезпечить спеціалістів Ліцензіара на час перебування на підприємстві (-ах) Ліцензіата приміщеннями в готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи та назад, телефонно- телеграфним зв`язком та іншими узгодженими засобами обслуговування.

6.3. Всі витрати, пов`язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, включаючи вартість залізничних або авіаквитків з м. Києва до місця їх призначення та назад, провозу 3 кг багажу на людину, зверх обумовлених по авіаквитку, а також винагороду, в залежності від кваліфікації спеціалістів виплачує Ліцензіат за окладами: 3000 грн.

7. Платежі

7.1. За надання прав, передбачених даним Договором, та за технічну документацію й іншу інформацію, вказану в Додатку, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду в розмірі 10000 грн (десять тисяч гривень) сплачується по пред`явленню рахунку в трьох примірниках протягом 7 днів від дати підписання Договору або акту прийому-передачі робіт.

8. Забезпечення конфіденційності

8.1. Сторони беруть на себе зобов`язання по збереженню конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації та інформації, які стосуються виробництва продукції по лицензії та спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів щодо попередження розголошення відомостей або ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості.

8.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу Ліцензіата та його партнера по кооперації, які безпосередньо пов`язані з виробництвом продукції по ліцензії.

8.3. У випадку розголошення Ліцензіатом відомостей, які містяться у вказаній документації й інформації, Ліцензіат компенсує Ліцензіару понесені у зв`язку з цим збитки. Таку ж відповідальність несе Ліцензіар.


6099744131985916.html
6099768449126426.html
    PR.RU™